Saglıga açılan güvenli kapı..

BUGUN BASLAYIN 

Sayokan

0

Sayokan

Start time: 9 March 2014 – 31 December 2014 (Her Gun)

Sayokan, savaş sanatları uzmanı “Yabgu” Nihat Yiğit tarafından 18 Mart 1999 yılında kurularak faaliyetlere başlamıştır. Türk Savaş Sanatı oluşturma çalışmaları uzak doğuda kaldığı 4,5 – 5 yıl içinde başlamış, ülkesine döndükten sonra devam etmiştir. Kendisi savaş sanatları teknik donanımına sahip olmasına rağmen bir sistemi oluşturan başka alalara da gereksinme olması sebebiyle başta Türk Tarihçisi, Türkolog, spor bilimcisi, pedagog gibi akademisyenlerden yardımlar almıştır. Bu yardımlarla süren çalışmalar 9 yıl sürmüştür.

Dokuz yıllık çalışmalarını Ankara’da 2001 yılında kurduğu tüzel kişilikle (Dernek) devam ettirmiştir. Sayokan’ın tümünü oluşturan tüm kuramsal yapısı ve uygulamaları, “4 BULUNG – 4 AYÇA” (4 yön/bölge – 4 Hilal) anlayışı üzerine kurulmuştur. Bu anlayış iyi kavranmadan Sayokan’ı anlamak olası değildir. 4 Bulung, “OK” tamgasıyla, 4 Ayça ise “ON” tamgasıyla ifade edilmektedir.

Sayokan sözcük olarak, “Kağanların ve savaşçıların Yolu” cümlesindeki sözcüklerin baş heceleri bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Kurucu, ses fonetiğini düşünerek “savaşçıların” sözcüğünün “SA” hecesini başa, “yolu” sözcüğünün “YO” hecesini ortaya ve “kağanların” sözcüğünün “KAN” hecesini sona getirmişti.

Categories:

Mehmet Doker

Sayokan Trainer